ФАРМА КОЗА И ОВАЦА

Ново Брдо је планински крај, богат пашњацима и ниско растињским шибљем , сточарство је најзаступљенија пољопривредна грана. Сходно томе смо се определили да оформимо фарму на црквеној земљи на површини 1хектар 28 ари.

Гаји се преко 200 грла оваца и коза, алпина, које су се показале као јако млечне а и прилагодљиве на временске услове. Женску јарад остављамо за подмлађивање и проширивање фарме, а мушка се користе за потребе Народних кухиња, а остатак за продају. Приходи се користе за одржавање и проширење фарме.