Видање

 

Народна кухиња у селу Видање, Општина Клина, отворена је у мају 2010. године. Корисници кухиње су како из села Видање, тако и из околних, повратничких, метохијских села, као и из града Клине.

То је једина кухиња која фунционише у метохијском крају. То је и разумљиво, с обзиром да се веома мали број Срба вратио у овај прелепи крај. Треба рећи да су скоро сви Срби из Метохије протерани, и то одмах након доласка међународних снага, јуна 1999. Пећ, Клина, Дечани, Ђаковица, Призрен, су потпуно етнички очишћени, а ни српска села нису боље прошла.

Остаје нада да ће се већи број наших људи вратити на плодну, метохијску земљу.