ФАРМА КОЗА

Ново Брдо је планински крај, богат пашњацима и ниско растињским шибљем , сточарство је најзаступљенија пољопривредна грана. Сходно томе смо се определили да оформимо фарму на црквеној земљи на површини 1хектар 28 ари.

Гајило би се око 150 коза, алпина, које су се показале као јако млечне а и прилагодљиве на временске услове.

Женска јарад би смо остављали за подмлађивање и проширивање фарме, а мушка би се користила за потребе Народних кухиња, а остатак за продају. Приход би се употребљавао за потребе фарме.