Контакт

Контактирајте нас

Помозите рад народних кухиња на Косову и Метохији

 

Грачаница

Добротворна огранизација Епархије рашко-призренске “Мајка девет Југовића”
Манастир Грачаница 38205, Грачаница.

Контакт особа: Марија Ратковић
Канцеларија: +381(0)3864275
Тел: +386(0)49-776-149

Е-пошта: majkadevetjugovica@hotmail.com
Сајт: http://narodnekuhinjekim.com

Gračanica

Dobrotvorna organizacija Eparhije raško-prizrenske „Majka devet Jugovića“
Manastir Gračanica 38205, Gračanica.

Kontakt osoba: Marija Ratković
Kancelarija: +381(0)3864275
Тel: +386(0)49-776-149

Е-mail: majkadevetjugovica@hotmail.com
Vebsajt: http://narodnekuhinjekim.com