Министарство одбране Владе Републике Србије

2007. године донирало је опрему (посуде) за превоз хране за потребе рада народних кухиња.